Kdy se setkáte s katastrem nemovitostí a proč je výhodnější webová aplikace GeoPas.cz?

Geopas

Katastr nemovitostí (KN) představuje oficiální soubor údajů o nemovitém majetku (tj. stavbách a pozemcích) nacházejícím se na území ČR. Zahrnuje jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. S katastrem nemovitostí se setkáte především v souvislosti s koupí nemovitosti, případně při zápisu práv k nemovitosti, která je ve vašem vlastnictví. Co by vás mělo o katastru zajímat a proč se vám bude hodit nová služba Geopas.cz?

Jaké informace nabízí oficiální katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí sice obsahuje klíčové informace o pozemcích a stavbách (konkrétně se jedná o základní popis, polohu a příslušné zápisy práv (tj. vlastnická a zástavní práva, věcná břemena, práva na dožití apod.), ale tím výčet údajů končí. Z hlediska využití se seznam využívá k daňovým, statistickým a technickým účelů,.

Oficiální katastr nemovitostí funguje pod správou Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a můžete si ho prohlédnout na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Katastr nemovitostí bohužel umožňuje pouze dva způsoby nahlížení do databáze. Znáte-li identifikátor nemovitosti (tj. číslo parcely, číslo LV, …), můžete si v rozkliknout konkrétní sekci nahlížení do kn a dohledat potřebné údaje na základě čísla. Další možností je vyhledávání dle polohy nemovitosti.

V čem je lepší služba GeoPas.cz?

Na adrese GeoPas.cz najdete webovou aplikaci, která vznikala dva roky v rámci intenzivního vývoje skupinou programátorů a datových analytiků z G-Tix s.r.o. Unikátní projekt využívá otevřená data ohledně ČR a servíruje uživatelům velmi komplexní informace ohledně nemovitosti a přilehlé lokality. Praktickou ukázku najdete v detailu pro katastrální území Selmice.

Služba GeoPas.cz vám prozradí věci, které z katastru nemovitostí nevytáhnete. Konkrétně jde například o údaje o znečištění ovzduší, hlučnosti prostředí, vzdálenosti úřadů a bankomatů, ale také dostupnost AlzaBoxů a další informace, jež mohou být zásadní např. při hledání ideálního bydlení.

Publikováno: 10. 11. 2022 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Praktické rady

Autor: Denisa Palková