Kvalitní majetkové pojištění rodinného domu vnese do života klid

Jak mít v životě jistotu, že se nic nestane? Rozhodně nestačí být opatrný a zabezpečit svůj dům proti zlodějům, nenechavcům nebo vandalům. Jistotou je totiž pouze kvalitní pojištění, které pomůže v nesnázích, při přírodních katastrofách i po návštěvě nezvaných hostů, protože těmto událostem nikterak předejít nelze. A jak takové pojištění vybrat a co by mělo krýt?

Komplexní majetkové pojištění

U majetkových pojištění nemovitostí se často chybuje, protože dochází k záměně pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. U pojištění rodinného domu je vhodnější volit komplexní pojištění, které kryje škody z obou zmíněných pojištění. Navíc v rámci pojištění jsou i katastrofická rizika. Toto výhodné pojištění kryje rozbití skla z jakékoli příčiny, zkrat na elektromotorech, ručí za elektroniku bez limitu, nadto poskytuje řemeslný servis v nesnázích a asistenční linku dostupnou 24 hodin 7 dní v týdnu.

Nejen dům, ale i vedlejší budovy

Komplexní pojištění kryje i škody způsobené na vedlejších budovách nebo oplocení. Jedná se především o případy, kdy dojde k požáru nebo dojde u ostatních staveb ke škodám při vichřici, krupobití, povodni nebo pod tíhou sněhu. Velkou výhodou této pojistky je paušální výpočet maximální pojistné částky na základě metrů čtverečních. Tím se minimalizuje riziko podpojištění, navíc není nutné složitě oceňovat veškerý majetek včetně vybavení. Sjednat pojištění domu online je k tomu snadné a zvládne jej každý.

Publikováno: 30. 08. 2021

Kategorie: Praktické rady

Autor: Denisa Palková